Cold Flodsikring - nemt at opstille

Cold Flood Prevention ApS har ønsket at finde en løsning, der afløser den traditionelle sandsæk, som oftest anvendes ved oversvømmelser i dag.

Læs mere

Udtalelse fra Ringkøbing-Skjern kommune

Ringkøbing-Skjern kommune har købt model II
Se udtalelse fra beredskabschefen, i Ringkøbing-Skjern kommune.

Læs hele udtalelsen

COLD Flodsikring

Vandbarriere til at beskytte større områder f.eks. ved kyster eller floder.

COLD Vejsikring

Vandbarriere til at beskytte veje og gader mod aquaplanning. En smart og enkel løsning.

COLD Kloaksikring

To systemer til at beskytte mod overfyldte kloakker, ved bl.a. oversvømmelse.

COLD Spildevandsprop

En opdæmningsindretning til sikring i f.eks. kloakafsnit.

Cold Flood Preventions produkter kan hurtigt og nemt lægges ud og afhjælpe de store følgeskader, der ofte følger på oversvømmelser af områder

Kontakt os

Genbrugeligt

Barrieren er en genanvendelig løsning som er nem at tilpasse.

Nemt at opstille

Barrieren opstilles og nedtages uden forudgående uddannelse og kan håndteres af ned til 2 personer.

Fleksibelt

Sektioner kan samles i uendelighed og følger underlaget og tætner mod alle materialer.

Fakta om klimaændringer i Danmark

Danmark får mere vand, mere vind og mere varme. Danmark får i fremtiden et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. Baseret på viden fra IPCC’s femte hovedrapport finder du herunder de vigtigste forventede ændringer:

Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både flere tørkeperioder og kraftigere regnskyl.

Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.

Varmere somre. Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.

Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark.

Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.

Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om vinteren.

Hentet fra klimatilpasning.dk

Frem mod 2100 vil vandstanden omkring Danmark stige op til 80 centimeter.

Danmark er et af de fem lande i EU, hvor den stigende vandstand vil koste flest penge i forhold til bruttonationalproduktet. Danmark vil også være blandt de dyreste lande at beskytte på grund af landets lange kystlinje.

Kilde: “Analyse af IPCC delrapport 2” fra Miljøministeriet og Naturstyrelsen. “Fremtidige klimaforandringer i Danmark” fra DMI